کلیه شیرینی های تر و خامه ای کافه قنادی درباری بصورت کاملا بهداشتی و از بهترین مواد تهیه و آماده می شود، نظارت 24 ساعت تیم مدیریت در لحظه بر روال تولید محصولات حاکی از کیفیت و تازگی محصولات ما می باشد.